Όροι χρήσης Public Business

1. Γενικοί Όροι & Όροι Χρήσης

1.1 Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Β2Β Πωλήσεων, μαζί με τους Όρους Χρήσης που ενσωματώνονται στου παρόν, την Πολιτική Απορρήτου και όλες τις άλλες πολιτικές που τυχόν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή άλλα έγγραφα στα οποία αναφέρονται, αποτελούν τη δεσμευτική νομική συμφωνία (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», τον δ.τ. «RETAIL WORLD Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, με Αρ.Μ.Α.Ε. 58910/04/Β/05/136, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006419801000, με Α.Φ.Μ.: 999645183 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και αριθμό μητρώου προμηθευτών του άρθρου 4 παρ. 12 του Ν. 2251/1994 00347 ή άλλων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (στο εξής η «Εταιρεία» ή «Εμείς») και των προσώπων που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή ως επιχειρηματίες πελάτες της Εταιρείας (στο εξής ο «Πελάτης» ή «Εσείς») και ενεργούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής, εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς τους με σκοπό την αγορά προϊόντων που εμπορεύεται χονδρικώς η Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος Public Office (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») που βρίσκεται στον δικτυακό της τόπο www.publicbusiness.gr (στο εξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

1.2. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, εγγυάστε ότι (α) εφόσον επιθυμείτε να δημιουργήσετε προφίλ στην πλατφόρμα της Δικτυακού Τόπου είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να δημιουργήσετε και να αναλάβετε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις, (β) κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (γ) όλες οι πληροφορίες που δίνετε και υποβάλετε στον παρόντα Δικτυακό Τόπο είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις και (δ) αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό/Προφίλ στην παρούσα Ιστοσελίδα, θα προστατεύετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, θα επιβλέπετε και θα έχετε πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του από εσάς και οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς που ενεργεί διά λογαριασμό σας.

1.3. Όλες οι προσφορές, προμήθειες και παραδόσεις προϊόντων εκτελούνται αποκλειστικά βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνείτε στη δέσμευσή σας από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, των πληροφοριών και των διαδικασιών αυτού, των όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και των εκάστοτε Πολιτικών της Εταιρείας. Η Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να ορίζει την αποδεκτή χρήση του Δικτυακού Τόπου. Εάν κάνετε λήψη, πρόσβαση ή χρήση του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους ενός τρίτου ατόμου ή οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό του εν λόγω ατόμου ή οντότητας και ότι το εν λόγω άτομο ή οντότητα συμφωνεί να αναλάβει την ευθύνη για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Λογαριασμού σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και να αποζημιώσει την Εταιρεία για τυχόν παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.

1.4. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και στις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της περίπτωσης παραβίασης των ως άνω Όρων Χρήσης της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και των εκάστοτε Πολιτικών της Εταιρείας.Στα Public Business θα βρείτε...

Ειδικά Προνόμια

μόνο για B2B πελάτες

Γρήγορη Παράδοση

Σε όλη την Ελλάδα

Προσωπικός Σύμβουλος

Είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείτε.